SumiRiko Poland doceniona za odpowiedzialne prowadzenie biznesu

SumiRiko Poland doceniona za odpowiedzialne prowadzenie biznesu

  Już po raz 12 tygodnik POLITYKA, firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów ESG (ang. Environmental, Social and Governance) w ramach zestawienia Listków CSR POLITYKI. Firmy uhonorowane Listkami CSR POLITYKI zostały ocenione pod względem swej działalności na rzecz środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego. Po raz drugi też nagrodzono niektóre firmy Zielonymi Listkami, uznając je za liderów neutralności klimatycznej.

  W tegorocznej edycji zestawienia udział wzięło 127 firm z całej Polski, nasza firma po raz drugi z rzędu zdobyła Srebrny Listek. Zostaliśmy ocenieni na podstawie analizy udzielonych przez nas odpowiedzi na ponad 150 pytań zawartych w ankiecie, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG.

LISTEKSREBRNY

  W tym roku, po raz pierwszy SumiRiko Poland otrzymało również wyróżnienie w postaci Zielonego  Listka POLITYKI, który przyznawany jest firmom odznaczającym się działaniami dążącymi do neutralności klimatycznej, dla których redukcja ich negatywnego wpływu na klimat, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja do nich są strategicznymi elementami działań biznesowych.

LISTEKZIELONY

  Również w tym roku miała miejsce XVII edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanego przez Koźmiński Business Hub, działający w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, natomiast partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Ranking to uznane zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania, powstaje w oparciu o wyniki prezentowane przez firmy w ankiecie, które następnie poddawane są szczegółowej weryfikacji przez firmę Deloitte. SRKP uplasowała się na 11. miejscu, co oznacza, że jest jedną z 31 najlepszych firm w tym rankingu.

SumiRiko Poland zwycięzcą "Superior Performance Award" TME

SumiRiko Poland zwycięzcą "Superior Performance Award" TME

SumiRiko Poland (SRKP) otrzymała od Toyota Motor Europe (TME) nagrodę „Superior Performance Award” za rok 2021 w kategorii „Dostawy”.

TOYOTAAWARD

Ogłoszenie nagrodzonych dostawców miało miejsce podczas dorocznego spotkania biznesowego TME Purchasing Annual Business Meeting w dniu 1 czerwca 2022 r., które odbyło się wirtualnie. TME co roku wyróżnia dostawców w 6 kategoriach (Bezpieczeństwo, Jakość, Dostawy, Zarządzanie Projektami, VA, Zarządzanie Kosztami), zaś "Superior performance award" czyli najwyższa, złota nagroda przyznawana jest firmie najlepszej w danej kategorii. Stabilność kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie zaopatrzenia i logistyki, osiągane codziennym wysiłkiem wszystkich pracowników, zostały wysoko ocenione. SRKP otrzymało złotą nagrodę po raz trzeci (w 2008 r. w kategorii zarządzania projektami, w 2012 w kategorii Dostawy). Będziemy kontynuować nasze starania, aby utrzymać pozycję doskonałego dostawcy w Europie, pomimo obecnej trudnej sytuacji biznesowej.

SumiRiko w Zagórzu nagrodzone w konkursie “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”

SumiRiko w Zagórzu nagrodzone w konkursie “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”

5 listopada br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. W wydarzeniu tym wzięła udział Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Pani Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość wręczenia nagród odbyła się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Celem ogłoszonego przez PIP konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, jak również inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci statuetek oraz ryngrafów, które wręczyła w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Pani Aneta Gronowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach: I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych, II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych oraz III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych. Nasz oddział w Zagórzu zajął trzecie miejsce w kategorii zakładów zatrudniających popwyżej 250 pracowników. Nagrodę odebrali Pan Hidehito Ikeda, Prezes SumiRiko Poland, Grzegorz Kolanko –Kosowski, Kierownik Działu Produkcji SRKP w Zagórzu oraz Marek Maj, inspektor ds. BHP z fabryki w Wolbromiu.

Zostaliśmy docenieni za nasze działania mające na celu redukcję zagrożeń, wdrożenie nowych technologii, usprawnienie procesów produkcyjnych, przy jednoczesnej edukacji i dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. Dzięki wprowadzonym usprawnienion zminimalizowano wykonywanie prac często powtarzalnych, monotypowych jak również poprawiono ergonomię stanowiska pracy.

 Pierwszy Srebrny Listek CSR POLITYKI dla SumiRiko Poland

Pierwszy Srebrny Listek CSR POLITYKI dla SumiRiko Poland

Tygodnik "Polityka", firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 uhonorowali polskich liderów zrównoważonego rozwoju w ramach inicjatywy Listki CSR Polityki. W tym roku, po raz pierwszy nasza firma została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR. Jak co roku, aby nagrodzić firmy Złotymi, Srebrnymi i Białymi Listkami, analizowano podejście przedsiębiorstw z perspektywy działań środowiskowych, społecznych, oraz kwestii ładu korporacyjnego.

LISTEK2022

W tegorocznej edycji udział wzięło 126 firm. Spośród nich 82 firmy zdobyły wyróżnienia. Najwyższy, Złoty Listek CSR Polityki trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy udzielonych przez uczestników odpowiedzi na pytania ankietowe, opracowane według wytycznych normy ISO 26000 (międzynarodowa norma zawierająca wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej).

SumiRiko Poland bierze udział w inicjatywie „Polityki” od 2016 roku, jednak do tej pory naszym najwyższym osiągnięciem było zdobycie Białego Listka CSR, więc śmiało możemy powiedzieć, że awansowaliśmy o jedno miejsce. Srebrne Listki zostały przyznane przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Ankieta zawierała pytania dot. konkretnych działań przeprowadzanych w firmie, mających na celu realizację SDGs. W 2021 roku zintensyfikowaliśmy działania promujące SDGs (Cele Zrównoważonego Rozwoju), zarówno wśród pracowników jak i w społeczności lokalnej, co zapewne przyczyniło się do przyznania nam Srebrnego Listka. Wraz z nami w tej kategorii wyróżnieni zostali m.in. ArcelorMittal, Cemex, Coca-Cola, Tauron, Danon, Lotos.

Wyróżnienie dla SumiRiko Poland w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

Wyróżnienie dla SumiRiko Poland w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

SumiRiko Poland otrzymało wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Konkurs organizowany jest co roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że firma nasza firma już po raz czwarty wzięła udział w konkursie
i każdorazowo była nagradzana. Tak jak w latach ubiegłych kryteria wyboru laureatów to przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów i zasad bhp, a także analiza wypadków przy pracy za okres ostatnich 3 lat. Ponadto dodatkowym atutem było popularyzowanie wiedzy o zagadnieniach związanych z bhp, w tym zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznych warunków pracy.

DYPLOM2021

W tym roku na szczególną uwagę komisji zasłużyły wprowadzone przez nas usprawnienia w dziale Logistyki, min:

Bezpieczna brama – eliminacja zagrożenia upadku z wysokości.
Światła bezpieczeństwa – blue and red lights – informacja dla osób postronnych
o nadjeżdżającym wózku.
Siatka zabezpieczająca przed upadkiem towarów z lokalizacji regałowych.
Monitor prezentujący dane statystyczne oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa
w magazynie.
Duże zainteresowanie komisji wzbudziła także maszyna szkoleniowa Safety Dojo, służąca do prezentacji zagrożeń i elementów bezpieczeństwa maszyn, jak również wszelkie działania produkcyjne związane z poprawą ergonomii takie jak: urządzenia wspomagające podnoszenie komponentów produkcyjnych, czy Karakuri – mechanizmy zmniejszające obciążenie układu szkieletowego poprzez zastosowanie przeciwwag lub innych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę, że rok 2020 był rokiem nietypowym ze względu na epidemię koronawirusa, komisja podkreśliła bardzo duże zaangażowanie naszego zakładu
w działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, między innymi wprowadzenie przez zarząd określonych wytycznych, instrukcji oraz informacji prezentowanych na monitorach oraz tablicach informacyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniach 16 i 18 grudnia 2020 roku, jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa podsumowanie zorganizowane zostało w formie indywidualnych spotkań w Okręgowym Inspektoracie w Krakowie,
z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W Imieniu SumiRiko nagrodę odebrali Pan Hdehito Ikeda- prezes Zarządu SumiRiko Poland oraz Pan Marek Maj – kierownik działu BHP.

Przyznana nagroda to jednocześnie dowód uznania dla całej załogi, która angażuje się w doskonalenie stanowisk pracy i eliminację potencjalnych zagrożeń.