Kontakt

Siedziba główna (Wolbrom)

SumiRiko Poland Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom
tel: +48 32 647 2500
email:info@sumiriko.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000099563
NIP: 637-18-73-808
REGON: 357045888
Kapitał zakładowy : 32.000.000,00 PLN

Oddział w Zagórzu

SumiRiko Poland Sp. z o. o. oddział w Zagórzu

ul. Składowa 2, 38-540 Zagórz
Tel: +48 13 426 48 00