Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw

Uznajemy przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) za kluczowy element zarządzania, dzięki któremu firma może osiągać zrównoważony rozwój.

Wskazówki dotyczące CSR dla Dostawców

Opierając się na zrozumieniu, że wypełnianie społecznej odpowiedzialności jest warunkiem niezbędnym do przetrwania firmy, chcemy zapewnić, że nasze działania zakupowe są prowadzone w sposób uczciwy i przejrzysty we wszystkich aspektach naszych transakcji oraz w całym łańcuchu dostaw. Jako fundamentalną politykę w działaniach zakupowych ustaliliśmy Wskazówki dotyczące CSR dla Dostawców

Wytyczne dotyczące Zakupów Ekologicznych

Mamy świadomość, że zaangażowanie w rozwiązywanie problemów środowiskowych jest wspólną sprawą całej ludzkości, sprawą mającą także zasadnicze znaczenie dla istnienia i działalności naszej firmy. Staramy się przeciwdziałać zmianom klimatu, przyczyniać się do budowy społeczeństwa z gospodarką obiegu zamkniętego (cyrkularną) oraz zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zanieczyszczeniu środowiska, powodowanym przez substancje chemiczne. Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z polityką naszych klientów w zakresie aspektów środowiskowych w udzielaniu zamówień.

Wytyczne dotyczące Zakupów Ekologicznych został opracowany w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania substancjami chemicznymi przez dostawców. W dokumencie zawarte są informacje na temat kontrolowanych substancji oraz standardów kontroli, aby dostawcy mogli sami zapewnić zgodność oferowanych przez siebie produktów z naszymi standardami.