SumiRiko w Zagórzu nagrodzone w konkursie “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”

SumiRiko w Zagórzu nagrodzone w konkursie “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”

5 listopada br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. W wydarzeniu tym wzięła udział Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Pani Barbara Kiełt, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość wręczenia nagród odbyła się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Celem ogłoszonego przez PIP konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, jak również inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci statuetek oraz ryngrafów, które wręczyła w imieniu Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Pani Aneta Gronowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy byli oceniani w trzech kategoriach: I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych, II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych oraz III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych. Nasz oddział w Zagórzu zajął trzecie miejsce w kategorii zakładów zatrudniających popwyżej 250 pracowników. Nagrodę odebrali Pan Hidehito Ikeda, Prezes SumiRiko Poland, Grzegorz Kolanko –Kosowski, Kierownik Działu Produkcji SRKP w Zagórzu oraz Marek Maj, inspektor ds. BHP z fabryki w Wolbromiu.

Zostaliśmy docenieni za nasze działania mające na celu redukcję zagrożeń, wdrożenie nowych technologii, usprawnienie procesów produkcyjnych, przy jednoczesnej edukacji i dbałości o bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników. Dzięki wprowadzonym usprawnienion zminimalizowano wykonywanie prac często powtarzalnych, monotypowych jak również poprawiono ergonomię stanowiska pracy.