Wyróżnienie dla SumiRiko Poland w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

Wyróżnienie dla SumiRiko Poland w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

SumiRiko Poland otrzymało wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Konkurs organizowany jest co roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że firma nasza firma już po raz czwarty wzięła udział w konkursie
i każdorazowo była nagradzana. Tak jak w latach ubiegłych kryteria wyboru laureatów to przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów i zasad bhp, a także analiza wypadków przy pracy za okres ostatnich 3 lat. Ponadto dodatkowym atutem było popularyzowanie wiedzy o zagadnieniach związanych z bhp, w tym zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznych warunków pracy.

DYPLOM2021

W tym roku na szczególną uwagę komisji zasłużyły wprowadzone przez nas usprawnienia w dziale Logistyki, min:

Bezpieczna brama – eliminacja zagrożenia upadku z wysokości.
Światła bezpieczeństwa – blue and red lights – informacja dla osób postronnych
o nadjeżdżającym wózku.
Siatka zabezpieczająca przed upadkiem towarów z lokalizacji regałowych.
Monitor prezentujący dane statystyczne oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa
w magazynie.
Duże zainteresowanie komisji wzbudziła także maszyna szkoleniowa Safety Dojo, służąca do prezentacji zagrożeń i elementów bezpieczeństwa maszyn, jak również wszelkie działania produkcyjne związane z poprawą ergonomii takie jak: urządzenia wspomagające podnoszenie komponentów produkcyjnych, czy Karakuri – mechanizmy zmniejszające obciążenie układu szkieletowego poprzez zastosowanie przeciwwag lub innych rozwiązań.

Biorąc pod uwagę, że rok 2020 był rokiem nietypowym ze względu na epidemię koronawirusa, komisja podkreśliła bardzo duże zaangażowanie naszego zakładu
w działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, między innymi wprowadzenie przez zarząd określonych wytycznych, instrukcji oraz informacji prezentowanych na monitorach oraz tablicach informacyjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniach 16 i 18 grudnia 2020 roku, jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa podsumowanie zorganizowane zostało w formie indywidualnych spotkań w Okręgowym Inspektoracie w Krakowie,
z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W Imieniu SumiRiko nagrodę odebrali Pan Hdehito Ikeda- prezes Zarządu SumiRiko Poland oraz Pan Marek Maj – kierownik działu BHP.

Przyznana nagroda to jednocześnie dowód uznania dla całej załogi, która angażuje się w doskonalenie stanowisk pracy i eliminację potencjalnych zagrożeń.