Pierwszy Srebrny Listek CSR POLITYKI dla SumiRiko Poland

Pierwszy Srebrny Listek CSR POLITYKI dla SumiRiko Poland

Tygodnik "Polityka", firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 uhonorowali polskich liderów zrównoważonego rozwoju w ramach inicjatywy Listki CSR Polityki. W tym roku, po raz pierwszy nasza firma została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR. Jak co roku, aby nagrodzić firmy Złotymi, Srebrnymi i Białymi Listkami, analizowano podejście przedsiębiorstw z perspektywy działań środowiskowych, społecznych, oraz kwestii ładu korporacyjnego.

LISTEK2022

W tegorocznej edycji udział wzięło 126 firm. Spośród nich 82 firmy zdobyły wyróżnienia. Najwyższy, Złoty Listek CSR Polityki trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy udzielonych przez uczestników odpowiedzi na pytania ankietowe, opracowane według wytycznych normy ISO 26000 (międzynarodowa norma zawierająca wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej).

SumiRiko Poland bierze udział w inicjatywie „Polityki” od 2016 roku, jednak do tej pory naszym najwyższym osiągnięciem było zdobycie Białego Listka CSR, więc śmiało możemy powiedzieć, że awansowaliśmy o jedno miejsce. Srebrne Listki zostały przyznane przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością. Ankieta zawierała pytania dot. konkretnych działań przeprowadzanych w firmie, mających na celu realizację SDGs. W 2021 roku zintensyfikowaliśmy działania promujące SDGs (Cele Zrównoważonego Rozwoju), zarówno wśród pracowników jak i w społeczności lokalnej, co zapewne przyczyniło się do przyznania nam Srebrnego Listka. Wraz z nami w tej kategorii wyróżnieni zostali m.in. ArcelorMittal, Cemex, Coca-Cola, Tauron, Danon, Lotos.