„Tworzymy materiały kształtujące przyszłość”

innowacja przez materiały

„Tworzymy nowe wartości"

globalna sieć R&D

"Wyzwanie dla przyszłości motoryzacji”

niezawodna technologia produkcji

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

O firmie

W Polsce - Od 1999 roku

SumiRiko Poland Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Sumitomo Riko. Historia naszej firmy rozpoczyna się w 1999 roku, kiedy to podjęto decyzje o otwarciu zakładu produkcyjnego w Polsce.

Image

Odpowiedzialna firma

Produkty

Grupa Sumitomo Riko to światowy lider wśród producentów gumowych części samochodowych. Nasze produkty w znakomitej większości można znaleźć w samochodach osobowych. Dzięki globalnej sieci R&D oraz produkcji, możemy dostarczać wysokiej jakości produkty dla odbiorców z branży motoryzacyjnej na całym świecie.

Image

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

We wrześniu 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła „Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)”, których celem jest stworzenie zrównoważonego społeczeństwa, aby na naszej planecie nie pozostawić nikogo „w tyle”.   Sytuacja związana z CSR zmienia się diametralnie wraz z rosnącym zainteresowaniem kwestiami społecznymi w skali globalnej. Z tego powodu w czerwcu 2023 r. ustanowiliśmy naszą średnioterminową wizję zarządzania: "2029 Sumitomo Riko Group Vision (2029V)". Wyznaczyliśmy cel tworzenia wartości społecznej i zrównoważonego wzrostu poprzez jednoczesną poprawę naszej wartości korporacyjnej (cele finansowe) i wartości interesu publicznego (cele niefinansowe).

Image

Grupa Sumitomo Riko-Wizja 2029

W ramach realizacji Wizji 2029, zobowiązaliśmy się do osiągnięcia następujących celów niefinansowych:

01

Środowisko: Redukcja CO2 - w 2025 redukcja o 20% (zakres 1+2) w stosunku do 2018 roku.

02

Środowisko: Redukcja odpadów - w 2025 redukcja o 3%w stosunku do 2022 roku.

03

Społeczeństwo: Zero wypadków w miejscu pracy

04

Społeczeństwo: Compliance – 100% udział w szkoleniu