SumiRiko Poland zwycięzcą "Superior Performance Award" TME

SumiRiko Poland zwycięzcą "Superior Performance Award" TME

SumiRiko Poland (SRKP) otrzymała od Toyota Motor Europe (TME) nagrodę „Superior Performance Award” za rok 2021 w kategorii „Dostawy”.

TOYOTAAWARD

Ogłoszenie nagrodzonych dostawców miało miejsce podczas dorocznego spotkania biznesowego TME Purchasing Annual Business Meeting w dniu 1 czerwca 2022 r., które odbyło się wirtualnie. TME co roku wyróżnia dostawców w 6 kategoriach (Bezpieczeństwo, Jakość, Dostawy, Zarządzanie Projektami, VA, Zarządzanie Kosztami), zaś "Superior performance award" czyli najwyższa, złota nagroda przyznawana jest firmie najlepszej w danej kategorii. Stabilność kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie zaopatrzenia i logistyki, osiągane codziennym wysiłkiem wszystkich pracowników, zostały wysoko ocenione. SRKP otrzymało złotą nagrodę po raz trzeci (w 2008 r. w kategorii zarządzania projektami, w 2012 w kategorii Dostawy). Będziemy kontynuować nasze starania, aby utrzymać pozycję doskonałego dostawcy w Europie, pomimo obecnej trudnej sytuacji biznesowej.