Polityka Portalu Internetowego

Prawa autorskie

Dokumenty na stronie internetowej SumiRiko Poland (zwanej dalej "tą stroną") są chronione prawami autorskimi będącymi własnością SumiRiko Poland (zwanej dalej "Spółką"), chyba że zaznaczono inaczej. Spółka udziela prawa do kopiowania dokumentów znajdujących się na tej stronie wyłącznie w celach niekomercyjnych, do użytku wewnętrznego, pod warunkiem zachowania informacji o właścicielu praw autorskich na wszystkich kopiach.

Z wyjątkiem praw, o których mowa powyżej, ta strona nie daje jej użytkownikom żadnych praw wynikających z praw autorskich, patentów, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. W przypadku, gdy w danym dokumencie określone są szczegółowe warunki korzystania z tego dokumentu, klauzula ta ma pierwszeństwo.

Zawartość

Informacje na tej stronie są aktualne w dniu publikacji. Należy pamiętać, że informacje mogą ulegać zmianie po dacie publikacji.

Cookies (Ciasteczka)

Jeśli będziesz odwiedzać stronę internetową Spółki wielokrotnie, pakiet danych o nazwie "cookies" zostanie zapisany w twoim komputerze i zapewni Ci bardziej dogodne warunki przeglądania strony. Ciateczka nie naruszają zasady poufności ani nie mają negatywnego wpływu na komputer.