Klauzula informacyjna RODO

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: „RODO”) w celu należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych oraz odpowiedniego poinformowania Państwa o dokonywanym przetwarzaniu danych osobowych informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SumiRiko Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. 1 Maja 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000099563, NIP 6371873808, REGON 357045888 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).
 2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, pisząc na adres siedziby.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych, w tym związanym z należytym wykonywaniem umów i usług, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki, a także gdy będzie to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
 • zawartej umowy, wykonanej usługi lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług oraz sieci informatycznych. W szczególnych sytuacjach Spółka może przetwarzać dane w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • upoważnieni pracownicy administratora, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu,
 • podmioty współpracujące, powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie z SumiRiko Poland sp. z o.o. w Wolbromiu,
 • osoby trzecie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa, wykonania nakazu władz publicznych,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • osoby trzecie świadczące usługi na rzecz Administratora.
 1. Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do podmiotów powiązanych ze Spółką, znajdujących się w Japonii. W takim przypadku Spółka dokona przekazania w oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony wydaną przez Komisję Europejską. W przypadku przekazania danych odbiorcy znajdującego się w państwie trzecim, wobec którego decyzja nie została wydana, Spółka zastosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym przygotowane przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule Umowne.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania relacji biznesowych, a także dłużej, do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń związanych z  umową lub do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do chwili skutecznego cofnięcia tej zgody lub do chwili kiedy ustanie cel ich przetwarzania. 
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy się poprzez wybrany sposób, opisany w pkt. 2 niniejszej informacji. Po otrzymaniu wniosku, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, najpóźniej w terminie miesiąca od jego otrzymania.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań związanych ze świadczeniem usługi lub realizacją skierowanego do administratora zapytania.
 6. W przypadku niepodania Państwa danych osobowych, kiedy ich podanie jest dobrowolne, zawarcie umowy, lub wykonanie usługi może okazać się niemożliwe.
 7. Państwa dane będą przetwarzane w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innym za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie, faxem lub w inny sposób.
 8. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Jeśli będą Państwo odwiedzać stronę internetową Spółki wielokrotnie, pakiet danych o nazwie "cookies" zostanie zapisany w Państwa komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu zapewnienia Państwu dogodnych warunków korzystania ze strony internetowej oraz budowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu za pomocą oprogramowania Google Analytics. Pliki cookies nie naruszają zasady poufności ani nie mają negatywnego wpływu na komputer. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie plików cookies, to za pomocą ustawień przeglądarki mogą Państwo je wyłączyć.
 10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.